POLISI PRIVASI

POLISI PRIVASI

Kemaskini pada 24 Oktober 2018

Kami amat prihatin dengan maklumat peribadi anda dan akan senantiasa komited untuk melindunginya.

Apabila anda membuat pembelian ataupun membuka akaun dengan (www.eyre.com.my) kami akan meminta anda untuk mengisi maklumat peribadi seperti nama penuh, alamat kediaman / syarikat, nombor telefon, alamat emel, dan dan maklumat kad kredit. Semua maklumat ini adalah untuk memudahkan anda membuat dan menjejak pembelian, melihat sejarah pembelian, dan juga untuk menerima komunikasi pemasaran dari kami. Kami juga mungkin akan menjalankan kaji selidik dari masa ke semasa untuk membolehkan kami memperbaiki perkhidmatan kami.

Jika ada sebarang pertukaran pada polisi ini, kami akan memaklumkannya melalui laman web ini.